SZEWSTWO

szewstwo

Rodzaj rzemiosła polegającego na naprawie i tworzeniu obuwia. Umiejętność ta rozwinęła się już w starożytności. Cechy szewskie pojawiły się w XIII w. Bardzo liczni byli również szewcy pracujący poza cechami ( tzw. partacze), szewcy żydowscy oraz wiejscy, zaspokajający większość potrzeb chłopów i służby dworskiej.

W dużych ośrodkach istniała specjalizacja szewców: wyodrębniali się szewcy produkujący obuwie tanie oraz drogie z safianu lub kurdybanu, wytwarzający obuwie pół skórzane oraz tzw. obuwie polskie (husarskie), szyjący obuwie według mody niemieckiej lub włoskiej dla kobiet i dzieci. Istnieli także szewcy wyłącznie naprawiający obuwie. Końcem XIX wieku pojawiły się zakłady półmechanicznej produkcji obuwia. Obecnie jest to zawód zanikający, większość butów jest wykonywana w fabrykach.