PROJEKT EDUKACYJNY dla dzieci i młodzieży “GINĄCE ZAWODY”

Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro-Zagroda” to nowatorskie rozwiązanie polegające na zaadaptowaniu byłych zabudowań gospodarskich (stajni, stodoły, kurnika) do celów mieszkalnych. Oprócz oferty rodzinnego wypoczynku proponujemy również zorganizowanie grupom (do 25 osób ) edukacyjnych warsztatów z zakresu ginących zawodów takich jak: kowal, tkacz, młynarz, garncarz, szewc, stolarz, drwal, w trakcie których uczestnicy poznają ich historię, jak również będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w niektórych pracach, jak np. lepienie garnków, kształtowanie metalowego pręta, przędzenie włóczki z wełny, robienie na drutach, mielenie zboża w żarnach, obróbka drewna prostymi narzędziami, szycie na maszynie, przecinanie kłody drewnianej piłą ręczną, mocowanie fleczka do buta, rżnięcie i koszenie trawy, młócenie zboża cepami, przesiewanie zboża na sicie, wyrób masła w maślniczce tradycyjnej, za których wykonanie uzyskają dyplom. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z codziennym życiem mieszkańców wsi z okresu pierwszej połowy ubiegłego wieku. W ramach odwiedzin proponujemy także pieczenie kiełbasy i degustację lokalnych wyrobów, jak również zwiedzanie mini skansenu z licznymi narzędziami używanymi niegdyś w gospodarstwie wiejskim. Cena usługi od grupy: 250,00 zł. Warsztaty odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w umówionym wcześniej terminie od kwietnia do października. Planowany czas pobytu jednej grupy 2,5 godziny. Dojazd do gospodarstwa we własnym zakresie.
 fundusz