KOWALSTWO

kowalstwo Polega na kształtowaniu metali na gorąco po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. Na ziemiach polskich był to jeden z najbardziej popularnych zawodów, o czym świadczyć może powszechność nazwiska Kowalski. Miejscem pracy kowala jest kuźnia, która dawniej stanowiła osobny budynek przy drodze na skraju wsi bądź poza wsią, przy szlakach komunikacyjnych. Podstawowym materiałem kowalskim jest żelazo. Wyposażenie kuźni było raczej skromne z powodu wysokiej ceny żelaza. Wykonywano więc narzędzia drewniane, a tylko ich główną część kuto z metalu. Zmiany w wyposażeniu kuźni przyniósł dopiero napływ narzędzi produkowanych przez przemysł maszynowy. Kowal to także podkuwacz koni. Obowiązkowym w kuźni był zestaw do podkucia koni składający się z młotka widłaka do wyciągania hufnali, pilnika zdzieraka do wyrównywania kopyta, obcęgów, noża lub struga do kopyt, narzędzi do pielęgnacji, czyszczenia i obcinania.