Karpacka Troja

Karpacka Troja powstała w miejscu odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi Dokonano na nim odkryć archeologicznych datowanych na początki epoki brązu i wczesne średniowiecze. To połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz nowoczesnej placówki muzealnej. Cały kompleks składa się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego leżącego u jego podnóża – ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu oraz 6 chat.

Karpacka Troja Trzcinicy karpacka troja Karpacka Troja Skansen Karpacka Troja