Trasy Rowerowe

Łętownia


– typowa trasa rekreacyjna, przeznaczona dla wszystkich: młodszych i starszych. Oznaczona na odcinku 3,5 km tablicami informacyjęnymi, które zaznajamiają nas o tym, co ciekawego możemy zobaczyć po drodze. Licząca około 10 km trasa ścieżki swój początek bierze przy leśniczówce w Łętowni.

Strzyżów–Brzeżanka–Bonarówka–Żyznów–Godowa–Strzyżów


– trasa prowadzi przez najęwiększe partie wzniesień Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

Strzyżów–Żarnowa–Strzyżów


-jest to trasa dla początkujących, łatwa do pokonania i niemęcząca, licząca około 10 km, oznaczona kolorem purpurowym.

Strzyżów–Brzeżanka–Wysoka Strzyżowska


– trasa bardzo trudna z licznymi, stromymi podjazdami i zjazdami. Trasa raczej dla rowerzystów z dużym doświadczeniem. Liczy około 16 km.

trasy rowerowe strzyżów trasy rowerowe strzyżów