Szlaki Turystyczne

Zielony szlak


– prowadzi ze Strzyżowa w kierunku południowym przez Godową – Brzeżankę i wchodzi na grzbiet Pasma Brzeżanki, gdzie dochodzi czarny szlak turystyczny z Babicy. Z grzbietu Pasma Brzeżanki zielony szlak schodzi do Bonarówki, skąd prowadzi do ruin zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu.

Czarny szlak


– prowadzi z Babicy przez Lubenię, Połomię, Działy do Żarnowej. Następnie polami schodzi do doliny Stobnicy, aby stromą drogą wspiąć się na Pasmo Brzeżanki. Tu czarny szlak turystyczny łączy się ze szlakiem zielonym.

Ścieżki rekreacyjno-edukacyjne


– w Łętowni, na obszarze Strzyżowsko–Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, można skorzystać z kompleksu ścieżek edukacyjno–rekreakcyjnych. Tworzą go: ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój początek mają na polanie obok leśniczówki w Łętowni.

Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna


wiedzie przez najurokliwsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km. Na jej trasie umieszczono 10 tablic poglądowych, które stanowią kompendium wiedzy o życiu lasu, o gatunkach roślin i zwierząt tu występujących. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi jarami przerzucono oporęczowane kładki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone są w umocnione stopnie terenowe i poręcze. Nad najgłębszym jarem urządzono półkę widokową, a nad potokiem pole biwakowe.

Ścieżka zdrowia


długości około 1 km i oznakowana w terenie kolorem biało-czerwonym, ma swój początek po przeciwległej w stosunku do leśniczówki stronie polany i wiedzie w górę, by po chwili połączyć się ze ścieżką edukacyjną. Na jej trasie umieszczono 6 elementów do ćwiczeń: konstrukcyjnych bądź wykorzystujących specyficzny układ naturalnych skupisk drzew. Za przejściem przez jar, trasa ścieżki schodzi w dół w stronę kąpieliska.

szlaki turystyczne 4 szlaki turystyczne 3 szlaki turystyczne 2 szlaki turystyczne 1