Parki Krajobrazowe

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy


Zajmuje obszar ponad 25 tyś. ha najpiękniejszych i najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów Pogórza. Ponad 70% parku stanowią lasy, w dużym stopniu ekosystemy naturalne, z przewagą jodły, buka i sosny.

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu


Rozpościera się na północ od Strzyżowa. Charakteryzuje go duża różnorodność form terenu: wąwozy, kotliny, jary pokryte bogatą roślinnością.

Park Krajobrazowy 1 Park Krajobrazowy 2
Park Krajobrazowy 3 Park Krajobrazowy 4